Dinoherna, která je nově otevřenou součástí našeho hotelu je přizpůsobená těm nejmenším do 12 let. Najdete v ní baby koutek, velkou prolézací věž, zábavný automat či párty místnost určenou pro soukromé oslavy. A zatímco budete čekat, až se Vaše ratolesti vyřádí, můžete si vychutnat naší skvělou kávu značky illy a k tomu něco na zub!  

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí - Pátek  9.00 - 18.30
Sobota - Neděle  9.30 - 18.30

CENÍK 
CENA ZA 2 HODINY 
Děti do 70 cm (do 1 roku) …………………………………………… 30 Kč
Děti od 70 cm do 160 cm (do 12 let)…………………………. 80 Kč
Dospělý .…………………………………………….......…………………....... 20 Kč

Skupiny nad 10 osob ………………………………………………….... 70 Kč
Doprovod (od 18 let) pro skupinu nad 10 dětí …………. 10 Kč

Permanentka pro 5 vstupů …………………………………….. 375 Kč
Permanentka pro 10 vstupů …………………………………… 700 Kč

Ceník platný od 1. 6. 2024. Změna ceny vstupného vyhrazena.

PARTY MÍSTNOST 
Soukromou narozeninovou oslavu v našem dětském koutku ocení nejen Vaše ratolesti, ale také vy.
V nabídce je hned několik balíčků, které se hravě přizpůsobí vašim požadavkům a které Vám zajistí a ulehčí spoustu práce jako je například zajištění sladkého či slaného rautu, nápojů, výzdoby a dalších.
Pro více informací nás, prosím, kontaktujte na telefonním čísle +420 734 187 087, kdy se společně můžeme domluvit na jasné představě ohledně Vaší narozeninové party.KONTAKT
Tel.: +420 734 187 087 
E-mail: dinoherna@hotelluzan.cz

Provozní řád Dinoherny Lužan

Obecné body
 1. Informace o otevírací době a platných cenách jsou vyvěšeny u vstupu do herny a najdete je také na internetové stránce www.hotelluzan.cz/dinoherna.
 2. Herna je určená dětem od 0 do 12 let věku. Děti starší 12 let do herní části mohou vstupovat, avšak musí brát zvýšený ohled na pohyb malých dětí.
 3. Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou osobou starší 18 let, která za ně plně odpovídá po celou dobu pobytu. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi. 
 4. Herna je rozdělena do dvou zón. Zóna 1 se nachází v prostoru u okna a je určena pro děti ve věku 0 – 3 roky. Zóna 2 se nachází v zadní částí provozovny (patrová herní konstrukce) a je určena pro děti od 0 do 12 let.
Hygiena
 1. Do čisté zóny herny je vstup povolen pouze bez bot, z hygienických důvodů je třeba mít ponožky. Doporučujeme, aby děti měly oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi, protiskluzové ponožky.
 2. Konzumace jídla a pití je mimo prostory k tomu určené přísně zakázána. Určenými prostorami se rozumí prostor se stolky a židlemi a prostor salónku.
  Horké nápoje nenechávejte bez dozoru na místech, kam mohou děti dosáhnout.
 3. Konzumovat lze pouze jídlo a pití zakoupené v naší herně s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi.
  Do prostoru herny nesmí být vnášeny obaly ze skla nebo porcelánu.
 4. Do herny je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností, osobám v karanténě nebo pod vlivem alkoholu a návykových látek.
 5. Celý prostor je nekuřácký a platí zákaz vstupu zvířat.
 6. Veškerou hygienu týkající se přebalování provádějte pouze na WC, kde je přebalovací pult a odpadkový koš na použité pleny.
Bezpečnost a správnost používání
 1. Před vstupem na jednotlivé atrakce, si přečtěte pokyny pro užívání daných atrakcí.
 2. Pro zajištění bezpečnosti všech dětí se nesmí v celém prostoru herny používat vlastní hračky, tvrdé nebo ostré předměty.
 3. Všichni, kdo vstupují do herní konstrukce, nesmí mít u sebe nebo na sobě šperky, přezky, šály, mobilní telefony nebo jiné ostré předměty.
 4. Je zakázáno lezení po síti konstrukce a lezení nahoru po skluzavkách.
 5. Všechny části zařízení herny smí být používány pouze v souladu s jejich určením. Všechny herní zařízení a hračky se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu.
 6. Provozovatel zásadně nepřebírá zodpovědnost za dohled nad dětmi, ani nad případnými úrazy návštěvníků dětské herny. Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. Vedení dětské herny nenese zodpovědnost za tyto úrazy.
 7. Doprovod nebo rodič je rovněž povinen zajistit, aby svěřené dítě používalo herní prvky s ohledem na ostatní děti a aby nedocházelo k jejich ohrožování.
 8. Za bezpečnost jednotlivých zařízení ručí výrobce atrakcí svými certifikáty a prohlášením o shodě. Atrakce vyhovují nejvyšším bezpečnostním požadavkům a jsou pravidelně kontrolovány a revidovány.
 9. Konstrukce je certifikovaná jako bezpečná v souladu s českými předpisy Evropské unie týkající se „ atrakcí a vybavení hřišť “ (Norma ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018 a ČSN EN 1176-10: 2009). Za bezpečnost atrakce ručí výrobce a dodavatel svými certifikáty, atrakce je kontrolována a jsou na ní prováděny pravidelné revize.
 10. Rodiče/doprovod mohou vstoupit se svými dětmi do herní konstrukce, přičemž pro ně platí stejná pravidla jako pro děti.
 11. Návštěvník je při použití zařízení herny zodpovědný za škody způsobené svou nedbalostí a úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům. Za škody způsobené nezletilou osobou nese plnou odpovědnost doprovod, rodič nebo zákonný zástupce dítěte.
 12. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech v těchto prostorách.
 13. Veškeré připomínky a závady týkající se provozu mohou návštěvníci sdělit pracovníkům.
 14. Při překročení kapacity herny je provozovatel oprávněn z důvodu bezpečnosti nevpustit další návštěvníky.
Další body
 1. Návštěvníci mají možnost bezplatného využití skříněk na uzamčení osobních věcí.
  Klíče jsou k dispozici u obsluhy. Při nevrácení či ztrátě klíče bude účtován poplatek 200 Kč na výměnu zámku.
 2. Provozovatel neručí za ztrátu, krádež nebo škodu na movitém majetku během pobytu v prostorách herny, a to ani v uzamykatelných skříňkách.
 3. Fotografování pro profesionální účely nebo tisk je možné pouze pro předchozím povolení vedení společnosti.
 4. Prostory herny jsou vybaveny kamerovým systém. Záznam je pořizován v souladu s platnou legislativou. Uhrazením vstupného souhlasíte s jejich použitím.
 5. Návštěvník bere na vědomí a uděluje souhlas s pořizováním fotografií pro účely zpravodajství o dění v dětské herně. V případě nesouhlasu nahlaste obsluze.
 1. Uhrazením ceny vstupu a vstupem do prostor herny návštěvník vyjadřuje výslovný souhlas s tímto Provozním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se dodržovat tento Provozní řád a pokyny zaměstnanců provozovatele.
 2. Návštěvníky, kteří nedodržují Provozní řád herny, případně svým chováním ohrožují ostatní návštěvníky herny, může personál herny napomenout a po následném neuposlechnutí vykázat nebo i trvale vyloučit, a to bez nároku na vrácení vstupného.
Děkujeme za dodržování provozního řádu.
 
 • Dinoherna
Wellness Hotel Lužan
Lužické náměstí 212
408 01 Rumburk

Mob.: +420 602 111 777
E-mail: info@hotelluzan.cz
Copyright ©2024 Hotel Lužan | All rights reserved
WEBDESIGN - jsem na  WEB